ఈ రోజు ఉదయాన్నే దుర్గ గాయత్రీ మంత్రం వింటే అష్టఐశ్వర్యాలు మీ సొంతం | Durga Gayatri Mantram

#DurgaGayatriMantram #GayatriMantra #Durga