మన హిందూ సంప్రదాయ పద్దతిలో  ప్రతి నెలా ఎన్నో రకాల పండుగలను జరుపుకుంటూంటాము.  ఈ మాఘ మాసంలో కూడా ప్రత్యేకమైన రోజులను ఎంతో పవిత్రంగా భావించి ప్రత్యేక పూజలు జరుపుతాము. ఇలా మాఘమాసంలో శుక్లపక్షంలో 5వ రోజున ప్రతి ఏడాది ఘనంగా వసంత పంచమిని జరుపుకుంటారు.

 వసంత పంచమి రోజు భక్తి శ్రద్దలతో సరస్వతీదేవిని పూజిస్తూ అమ్మవారి కరుణాకటాక్షాలు తమ పిల్లలపై ఉండాలని భావిస్తారు. మాఘమాసం శిశిర ఋతువులో వసంతుని స్వాగత చిహ్నమూగా ఈ పంచమిని భావిస్తారు. ఋతురాజు వసంతుడు కనుక వసంతుని ప్రేమను కలిగించేవాడు మదనుడు కనుక మదనుణ్ణి అనురాగవల్లి అయిన రతీదేవిని ఆరాధన చేయటం కూడా శ్రీపంచమినాడే కనబడుతుంది. వీరి ముగ్గురిని పూజించడం వల్ల వ్యక్తుల మధ్య ప్రేమాభిమానాలు కలుగుతాయి. దానివల్ల జ్ఞాన ప్రవాహాలు ఏర్పడుతాయని శాస్త్రం.

ఇలా వసంత పంచమి రోజు అమ్మవారిని పూజించే సమయంలో   ప్రకృతితో ఐక్యం కావడం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ పసుపు రంగు దుస్తులను ధరించాలని పండితులు చెబుతున్నారు.  పసుపు రంగు దుస్తులను ధరించి అమ్మవారిని పూజించడం శుభప్రదం.పసుపు శుభానికి సంకేతం కనుక ఇలాంటి రంగు దుస్తులను ధరించాలని పండితులు చెబుతున్నారు.

పురాణాల ప్రకారం వసంత పంచమి రోజు బ్రహ్మదేవుడు విశ్వాన్ని సృష్టించాడని చెబుతారు. ఇలా విశ్వాన్ని సృష్టించినప్పుడు ఎరుపు, నీలం పసుపు రంగులు కనిపించాయని వాటిలో ముందుగా పసుపు రంగు కనిపించిందని పండితులు చెబుతున్నారు.అందుకే ఈ వసంత పంచమి రోజు పసుపు రంగు దుస్తులను ధరించడం శుభప్రదమని భావిస్తారు.

వసంత పంచమి నుంచి వసంత ఋతువు ప్రారంభమవుతుంది ఈరోజు నుంచి పుడమిపై ఎక్కడ చూసినా పసుపుపచ్చగా కనిపిస్తుంది కనుక ఆ రోజున పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం శుభకరం ఇలా పసుపు రంగు దుస్తులను ధరించడం వల్ల నాడీ వ్యవస్థ, మెదడు కూడా చురుకుగా పనిచేస్తాయి.